هزار واحد نهضت ملی مسکن در پرند تا پایان سال تحویل داده می‌شود

نهضت ملی مسکن چه هدفی را دنبال می کند؟

جعفری: خانه دار شدن و تامین مسکن امری ضروری است و سهم زیادی از هزینه خانوار به آن بر می گردد بنابراین در اولویت کار دولت سیزدهم قرار دارد و برآورد نیاز جامعه طی ۴ سال ۴ میلیون واحد بوده است.

مجلس  با تصویب قانون جهش تولید مسکن ، ظرفیت قانونی برای اجرا را فراهم کرد و عملیات  ساخت این واحدها در دستور کار قرار گرفت.

 

ساخت ۴ میلیون مسکن با ظرفیت های موجود کشور شدنی است . ظرفیت تولید مصالح ساختمانی برای ساخت ۴ میلیون واحد وجود دارد .حوزه مسکن ربطی به  تحریم ها ندارد و  برای تحقق این هدف تنها  نیاز به برنامه ریزی و هم افزایی دستگاه های مختلف است.

 

در حوزه دانش بنیان ها چه اقدامی در بخش ساخت مسکن انجام شده است؟

جعفری: یکی از بحث های جدی ما توجه به نوع ساخت، استفاده از فناوری های جدید دنیا و هوشمندسازی شهرها در کنار ساخت مسکن است. مسکن را تنها به عنوان سکونتگاه نمی سازیم باید در کنار آن شهر هم بسازیم.

ساخت و ساز صنعتی مبتنی بر استفاده از توان دانش بنیان ها در دستور کار ماست. در یکی از شهرهای جدید با همکاری یک شرکت دانش بیان کمتر از ۷۵ ساعت ، ۷۵ متر ساختمان را ساختیم.

 

ساخت ۲ هزار واحد به شیوه صنعتی سازی در شهر جدید مهرگان و ۲ هزار واحد هم در ایوانکی در دستور کار داریم.

تولید انبوه به روش صنعتی سازی در شهرهای جدید  اجرایی می شود که ساخت سریع، ایمن، کم هزینه و مبتنی بر فناوری های جدید را به همراه دارد. ما مدیریت هزینه را در سرعت اجرای پروژه می دانیم.

 

 چه تعداد مسکن در شهرهای جدید ساخته شده است؟

جعفری:  الان ساخت ۲۰۰ هزار واحد از تکلیف ۷۰۰ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید را در دستور کار داریم. ۶۰۰ کارگاه در حال فعالیت هستند.

در گام اول برای ساخت این واحد ها از روش های سنتی هم بهره بردیم اما به تدریج ضریب استفاده از صنعتی سازی را افزایش می دهیم. اگر بتوانیم این دانش را توسعه دهیم در سال چهارم به سمت صنعتی سازی کامل پیش می رویم که سرعت عملیات را تسریع می بخشد.

 

این ساخت و ساز ها در شهرهای جدید هنوز اثری در بازار نداشته است؟

جعفری: در سال های قبل کم توجهی به زنجیره تولید مسکن  بوده و عرضه به بازار کاهش یافته بنابراین تورم این بخش زیاد شده است.

مسکن دو جنس است مسکن اقتصادی و سرمایه گذاری و مسکن مورد نیاز مردم. چالش ما مسکن اقتصادی با قیمت های بالای متری ۱۰۰ میلیون تومان نیست. ساخت مسکن با قیمت کم و متراژ کم در برنامه است و باید کاهش هزینه تولید را با افزایش سرعت ساخت مسکن داشته باشیم.

 

در سیاست های جدید به سمت ساخت مسکن با تراکم پایین یک، دو یا سه طبقه و حیاط دار پیش می رویم.

طی سال های اخیر به الگوی ایرانی-اسلامی کم توجه بودیم. باید ساختار مکتبی و ذائقه فرهنگی کشور را فراموش نکنیم. تراکم پایین یک طبقه حیاط دار در شهرهایی که زمین داریم در دستور کار است.

 

وضعیت مسکن مهر در شهرهای جدید چگونه است؟

جعفری: یک سری تعهدات سنواتی از سال های قبل داریم در حوزه مسکن و خدمات زیربنایی و روبنایی. در مسکن مهر پرونده هایی بوده که متقاضیان ۱۰ تا ۱۱ سال منتظر خانه دار شدن بودند. رئیس جمهور تاکید داشت پرونده مسکن مهر در دوسال تکمیل شود.

 

بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده در کشور داریم. در شهرهای جدید ۶۰ هزار واحد تحویل داده نشده بود. ۲۰ هزار واحد هم تحویل داده اما تکمیل نشده بود که نواقص  آن رفع شده است.

امسال ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید تحویل داده شده و تا پایان سال هم سهم عمده ای از ۵۰ هزار واحد باقی مانده را تحویل می دهیم.

 

در کنار آن باید شهر را هم بسازیم و پروژه های روبنایی و زیر بنایی را تکمیل کنیم. برای این کار ۲۳ هزار میلیارد تومان منابع می خواهیم که از آورده و تسهیلات بانکی نمی تواند تامین شود و باید از منابع وزارت راه و شهرسازی تامین کنیم .

تجربیاتی که در مسکن مهر داشتیم را در نهضت ملی مسکن استفاده  می کنیم و در معماری، نقشه داخلی و نمای ساختمان ها به سمت الگوی ایرانی- اسلامی حرکت کرده ایم.

 

الان این واحد ها رنگ و بویی از هنر ایرانی اسلامی دارند؟

جعفری: از شهر پرند بازدیدی داشتیم و در سایت ۳۶۰۰ واحدی نیروهای مسلح به شدت به نمای ایرانی و اسلامی توجه شده که از توان  مهندسان داخلی بهره گرفته شده است.

 

سهم شهرهای جدید در نهضت ملی چقدر است؟

جعفری: سهم شهرهای جدید در نهضت ملی مسکن ۶۰۰ هزار واحد بود که ۱۰۰ هزار واحد هم تعهد دولت قبل در طرح اقدام ملی بوده که باهم تجمیع شده و قرار است ۷۰۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن در ۲۱ شهر جدید ساخته شود.

توسعه و ایجاد شهرهای جدید و در کنار آن شهرک سازی هم در دستور قرار دارد، ۴۵ شهرک در اراضی دولتی و ۹۰ شهرک در اراضی بخش خصوصی ساخته می شود.

 

الان  ساخت واحدها در چه مرحله ای است؟

جعفری: اولین اقدام ما ساماندهی بانک اطلاعات زمین است. امروز به همت همکاران زمین های ۴ میلیون مسکن ملی شناسایی شده که در ۳ دسته اراضی  آماده عملیات، اراضی دارای پروانه مصوب اما نیاز به  آماده سازی  و زمین هایی در قالب الحاقات و نیاز به تغییر کاربری  تقسیم بندی می شوند.

 

در اراضی آماده عملیات در شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد را در دو بسته ۱۰۰ هزار واحدی شروع کرده ایم. این واحد ها بیش از  ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آماده سازی زمین و بیش از ۱۰ درصد در تولید مسکن  پیشرفت  دارند.

در پرند اردیبهشت ماه کلنگ هزار واحد  را زدیم که تا پایان امسال اولین بسته هزار واحدی نهضت ملی مسکن  در شهرهای جدید تکمیل می شود و تحویل متقاضیان خواهد شد.

 

برنامه شما برای سال بعد چیست؟

جعفری: در سال جدید از ابتدای سال فاز به فاز واحدها را تحویل می دهیم. یک بسته ۱۰۰ هزار واحدی دیگر را از پایان سال شروع می کنیم و در سال بعد ساخت  ۳ بسته ۱۰۰ هزار واحدی را در دستور کار خواهیم داشت.

سعی می کنیم با صنعتی سازی دوره ساخت را از ۱۸ ماه به کمتر از ۱۲ ماه کاهش دهیم و  از سال آینده بسته های تعهدی را سریع تر تحویل خواهیم داد.

 

به سمت حداکثر صنعتی سازی در شهرهای جدید پیش می رویم. باید فرهنگ سازی در حوزه صنعتی سازی انجام شود و متقاضیان فکر نکنند ساختمان  ۷۵ متری که  در ۷۵ ساعت ساخته می شود مستحکم نیست بلکه کاملا پایدار است  و تکنولوژی در حوزه ساخت به کمک ما می آید.

در ساخت مسکن با تکنولوژی های جدید باید به مقوله مصرف بهینه انرژی هم توجه کنیم و با طراحی های نوین، حداقل مصرف مصالح ساختمانی و حداقل مصرف انرژی را داشته باشیم.

کاهش آورده متقاضیان نهضمت ملی مسکن به دو تا ۴ قسط ۴۰ میلیون تومانی 

 

آورده متقاضیان نهضمت ملی مسکن در چند مرحله و به چه مقدار باید پرداخت شود؟

جعفری: قرار بر این بود بخشی از هزینه ساخت این واحدها توسط تسهیلات ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی  و بخشی هم از آورده متقاضی تامین شود.

برنامه ریزی این بود که در شهرهای مختلف متقاضیان در ۴ تا ۵ مرحله  آورده ۴۰ میلیون تومانی پرداخت کنند که در بسیاری از شهرها افراد توان پرداخت نداشتند.

 

امیدواریم با اجرای الگوی ساخت تراکم پایین  نیاز به حداقل آورده متقاضیان داشته باشیم. مقرر شده در بیشتر پروژه ها تامین هزینه ها از محل تسهیلات و  تنها  دو قسط ۴۰ میلیون تومانی باشد یعنی در شهرهای جدیدی که هزینه های ساخت کمتر شود، آورده متقاضیان فقط حدود ۱۰۰ میلیون تومان باشد که این امر بسته به نوع شهر ها است.

سیاست ما این است که  هزینه تمام شده ساخت را با کاهش تراکم و افزایش  نسبت بنای مفید به غیر مفید کم کنیم.

 

در پرند آورده به چه صورت است؟

جعفری: در پرند هم سعی شده پروژه ها در تراکم بالا را به تراکم پایین تبدیل کنیم در این صورت فقط به دو تا ۴ قسط ۴۰ میلیون تومانی آورده متقاضیان نیاز است.

تسهیلات هم در شهرها و کلان شهرها متفاوت است که اقساط آن بعد از دوره ساخت ۳ ساله در ۲۰ سال بازپرداخت می شود.

 

برنامه ریزی برای دهک های پایین داریم که  بدون آورده امکان افتتاح حساب داشته باشند و فقط از محل تسهیلات مسکن حمایتی دریافت کنند. برای  افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بدون آورده و  با همان سهم تسهیلات ، مسکن را تامین می کنیم.

 

در بخش مردمی سازی چه اقدامی شده است؟

جعفری : باید مردمی سازی را با رفع موانع تولید فعال کنیم چراکه جریان و جهش مشارکت مردم در این بخش باعث می شود وعده رئیس جمهور در خصوص ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی سریع‌تر محقق شود.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *