شرکت نظارت

اطلاعیه و اخبار

شرایط امتیازبندی و رتبه بندی شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای حقوقی طراح ناظر

شرایط امتیازبندی و رتبه بندی شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای حقوقی طراح ناظر https://engyab.ir/wp-content/uploads/2021/11/Emtiazbandi-video.mp4 ویدیو در رابطه چالش ها و مشکلات اخذ پروانه شرکتهای حقوقی

مشاهده »
طراحی و محاسبات

انواع تخلف ساختمانی

انواع تخلف ساختمانی هرساختمانی که ساخته می شود، نه تنها باید بر طبق مشخصات فنی و نقشه ها ساخته شود. بلکه باید طبق مقررات شهرداری،

مشاهده »
طراحی و محاسبات

نحوۀ دریافت جواز ساختمان

پروانه ساختمان یا جواز ساختمان چیست؟ پروانه ساختمان یا جواز ساختمان پرونده ای رسمی است که مالک یا پیمانکار باید آن را از شهرداری دریافت

مشاهده »
اطلاعات عمومی

ساجات چیست؟

شرکتهایی که می خواهند جهت رتبه بندی اقدام کنند باید در سامانه ساجات ثبت نام کنند و ساجات مخفف کلمه سامانه جامع تشخیص صلاحیت شرکتها

مشاهده »