نظام مهندسی

اطلاعیه و اخبار

شرایط امتیازبندی و رتبه بندی شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای حقوقی طراح ناظر

شرایط امتیازبندی و رتبه بندی شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای حقوقی طراح ناظر https://engyab.ir/wp-content/uploads/2021/11/Emtiazbandi-video.mp4 ویدیو در رابطه چالش ها و مشکلات اخذ پروانه شرکتهای حقوقی

مشاهده »