شرکت/کارفرما

موردی پیدا نشد .

 

 

در جهانی که همیشه رو به ترقی و پیشرفت است، انجام کارها به تنهایی میسر نیست. و هر کس که می خواهد ترقی کند نیازمند کار و کمک دیگران است. هیچ چیزی در جهان به صورت منفرد پیش نمی رود. در این میان، شرکتهای مهندسی نیز به توانایی و قابلیت و مهارتهای افراد دیگر نیاز دارند. مهندس یاب جایی است که شما می توانید آگهی استخدام خود را قرار دهید تا بتوانید افرادی که توانایی و مهارت مورد نظر شما را دارند پیدا کنید. در این مطلب نحوۀ ثبت آگهی استخدام شرکتهای ساختمانی توضیح داده می شود.

آگهی استخدام سرپرست کارگاه

اگر پروژه های ساختمانی بخواهند مطابق با برنامه زمانبندی از پیش مشخص شده پیش برود، هماهنگی بین بخشهای مختلف پروژه ضروری است. همچنین لازم است که کنترل و نظارت دائمی بر تمام مراحل فعالیتهای ساختمانی در پروژه صورت بگیرد. برای همین، حضور یک سرپرست کارگاه مجرب و ماهر بسیار ضروری است.

برای جذب سرپرست کارگاه مجرب و ماهر می توانید در سایت مهندس یاب آگهی درج کنید. تا نیروی مورد نظر را جذب کنید. از سوی دیگر سایت مهندس یاب شامل دایرکتوری از مهندسین مجرب است. که از این طریق نیز شرکتهای عمرانی می توانند نیروی مورد نظر خود را جذب کنند.

استخدام مهندس

آگهی استخدام مهندس محاسب

شرکتهای محاسبه و نظارت، برای انجام کارهای محاسباتی خود. ونیز ارتقای پایه خود، لازم است که مهندسین محاسب مجرب که پروانه اشتغال به کار محاسبه دارند را جذب کنند. سایت مهندس یاب شرایطی را فراهم می کند که شرکتهای مهندسی می توانند نیروی مورد نظر خود را بسته به نیاز خود جذب کنند.

همچنین با وجود دایرکتوری و مجموعه کامل از لیست و رزومۀ مهندسین، شرکتها می توانند به راحتی طبق نیاز خود از این دایرکتوری بهره ببرند.

 

آگهی استخدام مهندس ناظر

شرکتهای مهندسی طراحی و نظارت، برای انجام کارهای محاسباتی خود. و نیز ارتقای پایه خود نیازمند مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار نظارت هستند. انجام کارهای نظارتی نیازمند مهارت نیز می باشد. شرکتهای طراحی می توانند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود را با استخدام مهندسین ناظر افزایش دهند. سایت مهندس یاب بستری را فراهم می کند. تا شرکتهای مهندسی بتوانند آگهی خود را درج کنند. و طبق نیاز خود افراد مناسب را بیابند.

از طرف دیگر سایت مهندس یاب دایرکتوری یا مجموعه کامل و متنوعی دارد. و با جستجوی در این دایرکتوری کامل و متنوع، شرکتهای مهندسی می توانند مهندسین ناظر را پیدا کنند.

آگهی استخدام مهندس مجری

هر پروژه مهندسی ای که توسط شرکت مهندسی در حال انجام است، نیازمند مجری مجرب است. شرکتهای مهندسی مجری برای افزایش حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود. و نیز برای داشتن نیروهای مجرب برای تکمیل مراحل عملیات ساخت و ساز. به مهندسینی نیاز دارند که پروانه اشتغال به کار در زمینۀ اجرا داشته باشند.

سایت مهندس یاب به عنوان دایرکتوری کامل مهندسین عمران می تواند شرایطی را فراهم کند که شرکتها در مجموعه وسیع و کامل سایت، افراد مناسب را مطابق با نیاز خود جستجو کنند.

همچنین شرکتهای مهندسی که قصد استخدام مهندس با پروانۀ اشتغال به کار اجرا هستند می توانند آگهی خود را در سایت مهندس یاب درج کنند. تا به طور خاص، به دنبال فرد مناسب و متناسب با نیاز خود بگردند.

آگهی استخدام مهندس دفتر فنی

شرکتهای پیمانکاری برای انجام کارهای متره و برآورد و تهیه صورت جلسه ها و صورت وضعیتها نیازمند به مهندس دفتر فنی مجرب هستند. انجام عملیات مهندس دفتر فنی یک مهارت کامل است و گاهی پرمسئولیت است. بنابراین، یافتن مهندسینی که در این زمینۀ ماهر و مجرب باشند، برای شرکتهای پیمانکاری بسیار ضروری و مهم است.

سایت مهندس یاب هم شرایطی را فراهم می کند که شما آگهی خاص خود را درج کنید تا افراد مناسب در این زمینه را بیابید. هم این که با وجود یک دایرکتوری وسیع و متنوع از افرادی که قبلاً مشخصات کاربری خود را در سایت قرار داده اند. می توانید فرد مورد نظر که مناسب شرایط شما است را بیابید.

سایت مهندس یاب همچنین، شرایط برای محاسبۀ غیرحضوری فراهم می کند. لذا، بسیاری از عملیات محاسبه می تواند از راه دور صورت بگیرد. با داشتن دایرکتوری که از قبل مشخصات کاربری و رزومه افراد مجرب و ماهر گردآوری شده است. شرکتهای مهندسی با راحتی بیشتری می توانند نیروی مورد نیاز خود را جذب کنند.

 

 

یک راهکار ساده برای موفقیت شما

چرا باید از مهندس یاب استفاده کنید ؟!

تمرکز خدمات مهندسی

تمامی مهندسان 7 رشته ساختمان می توانند در این سامانه فعالیت نمایند و این یعنی پلتفرمی برای ارتباط تمامی مهندسان باهم و یا شرکت های مهندسی

آسانی و کارایی

سعی کرده ایم پلتفرم مهندس یاب را بر اساس سادگی و سهولت طراحیکرده و مخاطب را با کوتاه ترین مسیر به مقصودش راهنمایی کنیم

ارزش یابی و رتبه بندی

یکی از خدمات مهندس یاب ارزش یابی و رتبه بندی واقعی شرکت ها و مهندسان بر اساس تجربه کاری ، دانش و سوابق مناسب کاری است که بزودی شاهد آن خواهیم بود

شفافیت و حذف واسطه

شفافیت کاری و حفظ حریم شخصی یکی از اصول این سامانه است و همچنین حذف واسطه های معرفی مهندسان در مهندس یاب حذف شده است.