عمران

موردی پیدا نشد .

استخدام مهندس عمران

مهندسین عمران که جویا شغل هستند معمولاً در عرصه های متفاوتی مهارت دارند. مانند طراحی، اجرا و نظارت. در این مطلب با استخدام مهندس عمران توسط سایت مهندس یاب آشنا می شویم.

معمولاً افرادی که در زمینۀ طراحی و محاسبه مهارت دارند، با نرم افزارهایی مثل Etabs و Safe و غیره آشنایی کامل دارند.

مهندسین مجری پیشبرد کارهای عملیاتی عمرانی را به عهده دارد. در کنار آن، دفتر فنی کار متره انجام می دهند. و با برنامه هایی مثل تکلا Tekla Structures کار می کنند.

برای مهندسین عمران در دفتر فنی، برنامۀ تدبیر یکی از ابزارهایی است که با آن کار متره را انجام می دهند. مهارت کامل در مورد نرم افزار اتوکد نیز از الزامات مهندس دفتر فنی است.

مهندس ناظر باید با مجموع مهارتهای دفتر فنی و کارهای اجرایی آشنایی کامل داشته باشد.

لذا مجموعه افرادی که در زمینۀ عمران کار می کنند بسیار وسیع و متنوع است.

سایت مهندس یاب یک دایرکتوری از همۀ مهندسان عمران و دیگر رشته های مهندسی است. کاربران محترم سایت رزومه و مشخصات کاربری (پروفایل) خود را در سایت ثبت می کنند. بنابراین کارفرمایان محترم با مجموعۀ وسیعی از مهندسین عمران و مهارتهای متنوع و گسترده روبرو هستند. بنابر این کارفرمایان محترم می توانند بسته به نیاز مهارتی خود، آن مجموعه  از مهندسان که متناسب با نیاز آنها را انتخاب کنند.

استخدام مهندس عمران با سابقه محاسبات

مهندسین عمران با شناخت خصوصیات مکانیکی و فیزیکی مواد و مصالحی که جهان ما را می سازند. می توانند طراحی و محاسبه مناسب خود را ارائه دهند. در این میان ریاضی به کمک مهندسین آمده است. تجلی عالی ریاضی در نرم افزارهای رایانه ای ظهور پیدا می کند. بسیاری از مهندسین با مهارتی که در برنامه های رایانه ای مثل Etabs و Safe دارند. می توانند بهترین طراحی را ارائه دهند. کارفرمایان می توانند مهندسینی که در این زمینه مهارت دارند را به راحتی در بانک اطلاعات سایت مهندس یاب پیدا کنند. سایت مهندس یاب عرصه ای است که کارفرمایان می توانند نیروی مورد نظر خود را پیدا کنند. از طرف دیگر، مهندسینی که واجد این مهارتها هستند و مایل هستند در دنیای هیجان انگیز محاسبه و طراحی وارد شوند می توانند از این بستر استفاده کنند.

استخدام مهندس عمران با سابقه اجرا

هر ایده ای که روی کاغذ بیاید، ناگزیر باید به منصۀ عمل برسد. تبدیل ایده ها و طرحها و نقشه ها به عملیات خود نیازمند انضباط و مهارتی جدی است. بسیاری از مهندسین عمران در طول زمان این مهارت را کسب کرده اند. و آماده اند که تجربۀ خود را در این زمینه به دیگران ارائه دهند.

مهندسین عمران که کارها را انجام می دهند برای دریافت دستمزد خود، صورت جلسه و صورت وضعیت کارهای انجام شده را به ناظر می دهد.  که این ارائه به صورت متره و برآورد انجام می شود. خود این عملیات مهارت کافی می طلبد. و برنامه های رایانه ای برای این متناسب به فهرست بهای ایرانی تنظیم شده است. یکی از این برنامه ها تدبیر است. وظیفۀ کار متره و برآورد با مهندس دفتر فنی است.

مهندسین مجری و نیز مهندسین دفتر فنی که این مهارتها را دارند مشخصات کاربری و رزومه خود را در مهندس یاب درج می کنند. و از این بستر می توانند وارد دنیای بزرگ اجرا در مهندسی عمران شوند.

کارفرمایان نیز می توانند از دایرکتوری مهندس یاب استفاده کرده و از مجموعه کامل و متنوع سایت مهندس استفاده کنند. بدین طریق می توانند بسته به نیاز خود مهندسین ماهری را در زمینۀ اجرا پیدا کنند.

استخدام مهندس عمران با سابقۀ نظارت

هر طرح هرچه هم که مناسب باشد، و هر عمل هرچه هم با دقت و توجه انجام شده باشد، نهاد دیگری لازم است تا آن را تأیید کند. لذا حضور مهندسین ناظر بسیار ضروری است. مهندسین ناظر هم معمولاً هم با اشرافی که مشخصات فنی و نقشه ها دارند. و نیز با تسلطی که بر روند انجام کارهای اجرایی و دفتر فنی دارند، می توانند از صحت انجام کارها مطمئن شوند. آنها به نوعی هم مهارت محاسبات دارند. و هم باید به کار اجرا و متره و برآورد تسلط کامل داشته باشند.

نظارت نیز همچون محاسبات و اجرا نیازمند تجربه و دانش و مهارت بسیار است. مهندس یاب بستری است که شامل مجموعۀ وسیعی از مهندسین توانا و ماهر و مجرب است. مهندسینی که مهارت دارند و مشتاق هستند مسیر خود را در زمینۀ مهندسی عمران ادامه دهند می توانند مشخصات کاربری خود را در سایت مهندس یاب درج کنند. از سوی دیگر، کارفرمایان و شرکتهای مهندسی که در جستجوی مهندسین مجرب و ماهر در زمینۀ نظارت هستند، می توانند از مجموعۀ سایت مهندس یاب استفاده کنند.

یک راهکار ساده برای موفقیت شما

چرا باید از مهندس یاب استفاده کنید ؟!

تمرکز خدمات مهندسی

تمامی مهندسان 7 رشته ساختمان می توانند در این سامانه فعالیت نمایند و این یعنی پلتفرمی برای ارتباط تمامی مهندسان باهم و یا شرکت های مهندسی

آسانی و کارایی

سعی کرده ایم پلتفرم مهندس یاب را بر اساس سادگی و سهولت طراحیکرده و مخاطب را با کوتاه ترین مسیر به مقصودش راهنمایی کنیم

ارزش یابی و رتبه بندی

یکی از خدمات مهندس یاب ارزش یابی و رتبه بندی واقعی شرکت ها و مهندسان بر اساس تجربه کاری ، دانش و سوابق مناسب کاری است که بزودی شاهد آن خواهیم بود

شفافیت و حذف واسطه

شفافیت کاری و حفظ حریم شخصی یکی از اصول این سامانه است و همچنین حذف واسطه های معرفی مهندسان در مهندس یاب حذف شده است.