روزبه هراتی

مهندسی برق
آکادمی

آشنایی با شغل مهندس برق

آشنایی با شغل مهندس برق: مهندسی برق از جمله مشاغل مهمی میباشد که کاربردهای بسیار زیادی در صنعت برق و همچنین مخابرات دارد. همانگونه که

مشاهده »
برق کشی ساختمان
آکادمی

مقررات برق کشی ساختمان

مقررات و استاندارد های برکشی ساختمان به مجموعه قواعد اشاره دارد که متخصص برقکش ساختمان باید حتما به آنها توجه داشته باشد. حامت باید توجه

مشاهده »
ضوابط چاله آسانسور
آکادمی

ضوابط چاله آسانسور

ضوابط چاله آسانسور در مرراقت ملی ایران  در حال حاضر در شهر ها و کلان شهر ها که هم گرانی و کمبود زمین مواجه هستن.

مشاهده »