روزبه هراتی

شغل مهندسی برق
آکادمی

آشنایی با شغل مهندس برق

آشنایی با شغل مهندس برق: مهندسی برق از جمله مشاغل مهمی میباشد که کاربردهای بسیار زیادی در صنعت برق و همچنین مخابرات دارد. همانگونه که

مشاهده »
برق کشی ساختمان
آکادمی

مقررات برق کشی ساختمان

مقررات و استاندارد های برق کشی ساختمان به مجموعه قواعد اشاره دارد که متخصص برقکش ساختمان باید حتما به آنها توجه داشته باشد. حامت باید

مشاهده »