حامد مقدمی

طراحی و محاسبات

انواع تخلف ساختمانی

انواع تخلف ساختمانی هرساختمانی که ساخته می شود، نه تنها باید بر طبق مشخصات فنی و نقشه ها ساخته شود. بلکه باید طبق مقررات شهرداری،

مشاهده »
طراحی و محاسبات

ضوابط نورگیر در ساختمان

هر ساختمانی برای این که از نور طبیعی یا آفتاب بهره مند باشد از پنجره و دیگر نورگیرها مثل پاسیو بهره می برد. ابعاد نورگیرها

مشاهده »
طراحی و محاسبات

نحوۀ دریافت جواز ساختمان

پروانه ساختمان یا جواز ساختمان چیست؟ پروانه ساختمان یا جواز ساختمان پرونده ای رسمی است که مالک یا پیمانکار باید آن را از شهرداری دریافت

مشاهده »
اطلاعات عمومی

ساجات چیست؟

شرکتهایی که می خواهند جهت رتبه بندی اقدام کنند باید در سامانه ساجات ثبت نام کنند و ساجات مخفف کلمه سامانه جامع تشخیص صلاحیت شرکتها

مشاهده »